Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ULTRA URGENT TELEGRAM FROM THE HEADQUARTERS OF THE PARAMILITARY CORPS OF G.H.REES. REGARDING THE NATIONAL AND THE PLANETARY SECURITY.

Το κειμενο ειναι ΚΑΙ στα ρωσικα μεταφρασμενο στο τελος της παρουσης!!
Κοινοποιηστε ολοι οι αφυπνισμενοι νοημονες προσωπανθρωποι σε ολα τα
ρωσικα ΜΜΕ καθως και στις ενοπλες δυναμεις της ρωσιας και σε ολα τα

στελεχη της ρωσικης κυβερνησεως !!!! (ευχαριστουμε θερμα τον κ.
Δημητρη Γιαννοπουλο για την μεταφραση στα ρωσικα)


http://hellenandchaos.blogspot.de/2012/03/normal-0-false-false-false_29.html

*UPDATED*
The document is translated AND in the Russian language at the end of the post!!
Notify all the awakened intelligent person-humans to all the Russian Mass Media
and to the armed forces of Russia and to all the staff of the Russian Government !!!
(Warmly thanks goes to Dimitris Giannopoulos for the Russian Translation)


--------------------------------------------------------------

ULTRA URGENT TELEGRAM FROM THE HEADQUARTERS OF THE PARAMILITARY CORPS OF G.H.REES. REGARDING THE NATIONAL AND THE PLANETARY SECURITY.


The text below is an extract from the mega-important signal of G.H.REES.
Scientific and national and planetary security signal of G.H.REES.
War alert in May-June 2012.
(The whole signal, in Greek: http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html )

Ultra urgent telegram from the headquarters of the paramilitary corps G.H.REES/GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT to the Russian government, the KGB-FSB, the Russian armed forces, the Russian mass media and the Russian police force._
Athens, 25-3-2012._

TELEGRAM

TEXT:

‘Sirs, on 17 February 2010, our spokesperson delivered to the Russian Embassy in Athens, Greece, with the members of the Russian government as addressees, a report with evidence proving the intentions of the Chinese planetary tectonic hyper-lodge ‘Hong’ and of the Chinese governments which are appointed by ‘Hong’. Their objective is the disbanding and the destruction by China of all the nations – countries financially – politically – militarily, in order to establish the Chinese ‘Kingdom of Sin – Zion – Sina (China) – Jentai – Jedi – Sentai – Senti – Jed – Jeid – Jude’ as a planetary Chinese dictatorship, after the complete genocide of all the Whites – Blacks – White-Yellows (Hebrews – Saxons – other White Mongolians, that is, including the Hebrews of Russia too) – and Black-Yellow Mongolians (of Indonesia – Indochina - etc), at the Chinese Armageddon after the 2011._STOP._

The Russian government of the Russian-Hebrew President, Mr Medvedev, and of the Russian-Hebrew Prime Minister and real head of the KGB-FSB, Mr Putin, as well as the other Russian-Hebrew Ministers, neglected these warnings of ours and they continued in a suiciding manner letting Russia and CIS or Commonwealth of Independent States of the former USSR-USSD to remain members of the Shanghai Pact, as an opponent of the collusionary NATO(North Atlantic Treaty Organisation) and they continued in a suiciding manner supplying China with top-secret Russian military high technology, such as the aircrafts Sukhoi 27 until 35, aircraft carriers, subsonic supercavitating torpedoes (Phenomenon of Supercavitation / Hyper-speleosis), missile technology, space technology, gas, oil, etc, with which China plans to genocide both the white and the white-yellow Mongolians-Hebrews of Russia, with the consent and with the collusion between the ‘Planetary Kings of the Hebrews’ chief-rabbis Barouch of the USA on the one hand and the ‘Hong’ and the Chinese governments on the other._STOP._

Obviously, the members of the Russian government, as Russian-Hebrew presidents, prime ministers and ministers that they are and as prearranged to be genocided by China, being ‘racially non-pure White-Yellow Mongolian-Hebrews’, that is, being an intermarriage of Chinese and the ‘non-pure Whites’, they considered the evidence of our aforementioned report either as fidgets of our imagination or as a Greek deceit against the Chinese-Hebrew ‘Kingdom of the Jehovah’._STOP._

In order to prove that in our aforementioned report in 17-2-2010 to the Russian-Hebrew government there was neither any insanity nor any deceit against the Russian-Hebrews or generally against the Hebrews, we refer you to the book of the Hebrew Zionist organisation of the chief-rabbis Barouch of the ‘USA’, ‘Jehovah’s Witnesses’, titled ‘Your Will Be Done’, Chapter IA’ (11), subtitled ‘The Latest Time’, numbered paragraphs 68-71. Barouch, your Kings, write there the following (pp 323-325 of the Greek edition): ‘‘… So what makes the King of the North (Russia) to make the final step towards his own destruction? The angel of Jehovah (demon of Jehovah – Sin Sion – Sentai – Tzentai, who speaks through the evil medium ‘prophet’ Daniel) sheds light on this with the following prophecy: ‘‘But news from the East and from the North will shake him (the ‘King of the North’ = Russia). For this reason, he will launch a furious attack to exterminate many… But there will come the end of him (of ‘King of the North’ = Russia) and there will be nobody to help him (the ‘King of the North’ = Russia) (Old Testament, Daniel, Chapter IA’ (11), verses 4-45)._ ‘‘… (71)… The scriptures see the place of the Jehovah God approximately in the North (‘‘Psalms, OE’ (75), verses 6-7’’ and ‘‘Psalms, MH’ (48), verse 2’’). This king of eternity and his reigning king, Jesus Christ, are symbolically characterised as ‘Kings from where the Sun rises’ or ‘Kings from the East’ (against the ‘King of the North’, Russia) (‘‘New Testament, Revelation of John, ΙΣ’ (16), verse 12’’). Jehovah talks about the calling upon of his reigning king (China 888) from the East or from where the Sun rises (‘‘Old Testament, Isaiah, MS’ (46), verses 10-11’’). So that not only the news but also the forces of destruction will come from these directions (from China) upon the ‘King of the North’ (Russia)…’’._STOP._

‘‘See 200,000,000 (2 x 10,000 x 10,000) of Chinese army against Russia and against the rest of the nations of the planet (See ‘‘New Testament, Revelation, Chapter Θ’ (9), verses 13-18’’), regarding the genocide of 1/3 of the population of the planet (7.5 billion x 1/3 = 2.5 billion people of all the nations apart from the Chinese and the Koreans). See ‘‘Revelation, ΣΤ’ (6), verses 1-8’’, ‘‘4 horses of God’’ of China – Sin – Sion – Sina – Jehovah – Tzentai – Sentai, who genocide 1/4 of the population of the planet (7.5 billion x 1/4 = 1,875 billion people). See ‘‘Revelation, ΙΘ’ (19), verses 11-21’ regarding the ‘‘genocide of the rest of the people’’ and of all the underage and adult Russians up to 5 billion of people, that is, up to 2/3 of the population, that is, 625,000,000 people up to the completion of the 5 billion of people. See Hebrew ‘Bible – Talmud’ and ‘Comments by the chief-rabbi Abravanel or Abravanael on Talmud’ (in the book ‘The worst enemies of the people’ of Jean Boyer) regarding the ‘‘killing of 2/3 of the people’’ (apart from… Hebrews… and Chinese) at the latest great war, that is, at the upcoming 3rd World War in 2012 – commencing with the attack of the Hebrew-Saxonic ‘NATO’ against Syria and Iran._STOP._

See ‘‘Old Testament, Book of prophet Jekyll, Chapter ΛΗ’ (38), verses 1-23’’, and ‘‘Chapter ΛΘ’ (39), verses 1-29’’, in which the God of China, Sin – Sion – Jehovah – Tzentai – Sentai – Jude – Judas, explicitly mentions that he has programmed the ‘‘complete genocide of the Russians and of the people of Moscow or ‘Ros’ and ‘Meshech’ of Moscow’’, and that the ‘‘Chinese will drink the blood until they get drunk on blood, and that they will eat the flesh of the Russians until they get full’’ (‘‘Jekyll, ΛΘ’ (39), verses 17-20’’)._ See similar programme against the Greeks and the Greek-originated Phoenicians and Palestinians, which is explicitly mentioned by the God of the Chinese, Sion – Sin – Jehuva – Sentai – Tzentai, and by Jesus Christ (or chief-rabbi ‘Jehosavah’ = ‘Jehovah saves’), the ‘sitting on a donkey’s colt’ one (in the ‘‘New Testament, book of prophet Zachariah, Chapter Θ’ (9)’’)._STOP._

We know that ‘KGB’ has tried to analyse this chapter of the ‘Your Will Be Done’ book of the Barouch of the USA, but the analysts of the ‘KGB’ failed to break the code of the rabbinic terminology – cryptogramme: ‘‘ Kings from the East – from where the Sun rises’ = Chinese’’, because they were tricked by the indefinite theological identity: ‘Kings from where the Sun rises = Jehovah and Jesus Christ’ of the Barouch book ‘Your Will Be Done’, and they mistakenly considered that ‘‘this capitalistic book is against the communistic atheism of the Soviet Union’’, first published in English in 1958, that is, way before the collapse of the ‘USSD’ in 1990._STOP._

Where the Hebrew analysts of ‘KGB’ failed, resulting in the launch of the religious pogrom of the ‘USSR’ against the stupid and naïve ‘Jehovah witnesses’ of Russia, who were silly enough to believe that the ‘Kings from the East’ of the ‘Revelation’ is… Jehovah and… Jesus Christ against the atheist ‘USSR’, so, where the Hebrew analysts of the ‘KGB’ failed, the geostrategics analysts of the G.H.REES. succeeded and they warn you: ‘‘If you do not want to get genocided by the Chinese army, break the ‘Shanghai Pact’ and discontinue any commercial and defence collaboration with China now._STOP._

Of course, the terms ‘King of the North’ and ‘King of the South’ of the book ‘Daniel’ in the ‘Old Testament’ do not correspond to ‘USA’ and ‘Russia’ respectively. They correspond to Syria in the North of Israel in the ‘Book of the Greek Selefkids’ and with Egypt in the South of Israel in the ‘Book of Ptolemean Greeks’. Their correspondence to ‘USA’ and ‘Russia’ are fabrications of the scum-bags chief-rabbi Hebrew Barouch of the ‘USA’, and with their lying correspondences they lead the Hebrews and the non-Hebrews of the ‘USA’ and Russia to a genocide by the 200,000,000 of the Chinese army, ‘coming from the East’, in order to genocide the White race, the Black race, the White-Yellow race of the Hebrews – of the Saxons – and of the rest of the Mongolians, and the Black-Yellow race of Indonesia – Indochina – and Melanesia._STOP._

Henceforth, discontinue any contact with the chief-rabbis Barouch of the ‘USA’ and with the Chinese government, and survive, because if you do not discontinue these contacts, not only you in Russia will be genocided but also your same-nationed Hebrews of the ‘USA’ and of Europe and of the rest of the world will be genocided by the Chinese army at the 3rd World War or Chinese-Korean ‘Armageddon’._STOP._

G.H.REES. Headquarters, Athens, Greece,
Through the G.H.REES. Spokesperson,
Karageorgiou Ch. Ch. Giannis,
G.H.REES. Geostrategics analyst,
Elpidos 12, N. Ionia, Volos, Greece.

STOP._


------------------------------------------------------------------------Актуальность Телеграмма БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИНАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛА GHREES военизированн
ых HQ


Актуальность Телеграмма БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛА GHREES военизированн
ых HQ ГреческаяРЕАБИЛИТАЦИИ команды, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В
«КГБ-ФСБ» ВРУССКИХ вооруженных сил, РОССИЯ "малого и среднего более и
продать, а к телу РОССИЯ ПОЛИЦИИ

АФИНЫ 25/3/2012.

Телеграмма

тЕКСТ:

"Сэр, 17 февраля 2010 года представитель нашей представилаПОСОЛЬСТВА
РОССИИ В АФИНАХ с членами НАПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ, путем ссылки
на ДОКАЗАТЕЛЬСТВАКИТАЙСКИЙ НАМЕРЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ YPERSTO
AS«ГОНГ »и на ее лицо, назначенное правительством Китая, ПОРоспуск и
уничтожение всех НАЦИЙ - ЧЛЕНОВ ИЗ КИТАЯ И, для создания китайского
«Шинн BASEL - Сион - SINA(Китай) - JENTAI - JEDI - Сендай - Санкт - JED -
JEID - Джуд », как китайский, после полного геноцида ВСЕХ белый - черный -
желтый (на иврите - Саксония - ДРУГИЕ , а именноРоссия и евреи) - и
Монголия (Индонезия - ETC), китайский"
Армагеддон »(Armageddon) ПОСЛЕ 2011._ STOP._

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Медведев ипремьер-министр . Путин
и голова ОСНОВНЫХ «КГБ-ФСБ», и другие министры игнорировать эти
предупреждения и наши продолжали покидать России и «СНГ» или
«СОДРУЖЕСТВО Независимой государств» бывший «СССР - СССР ",
чтобы остаться членов" Шанхайской пакт »(Шанхай ПАКТ),
" противники"сговора" НАТО »(Организация Североатлантического договора), и
продолжает ПИТАНИЯ Китай РОССИЯ SECRET FORCEВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК / репутации «СУХОЙ 27 до 35" авианосец, торпеды
(«Гипер»),ракетных технологий, космической техники, природный газ, нефть и
т.д., с которой Китай планирует И И евреев-РОССИЯ, с согласия
и сговора "королейПЛАНЕТАРНЫХ евреев" Главный раввин Барух "США"
с «ГОНГ»._ STOP._

члены ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ, как евреирусско-президентов, премьер-
министры и предназначены для армян Китая как "неприятность
желтый Монголия-евреев", то есть китайский и "белый СТОЧНЫХ" изложенную
выше информацию НАША СПРАВКА или Безумные фантазии как или как
мошенничество по отношению к грекам китайско- "Базель Иеговы». _ STOP._
С доказать, что S ВЫШЕ нашего обращения к 17IS/2/2010 русско-ивритский
правительства, не было ИЛИ ПРОТИВ русско-евреев в целом по отношению к
евреям ВАШ ссылается на книгу ОРГАНИЗАЦИИ главный раввин Барух "США":
"Свидетели Иеговы" (Свидетелей Иеговы), озаглавленном "Да будет воля Твоя"
(английское название: «будет Воля Твоя»), глава XI (11) с подзаголовком
"ПОГОДА " ( «Последнее время»), пронумерованный пункт 68 - 71. ТАМ
графику Варух ВЫ На следующих страницах 323-325 ОТ РЕДАКЦИИ: "... Итак,
что же царь северный (РОССИЯ), последний шаг к акционерам
УНИЧТОЖЕНИИ Ангел Господень (Иегова - Шин - Сион - Сендай - Jedi
партийных групп ЧЕРЕЗ MENTIOUM Демон "пророк" Даниэль) бросает со
светом в этом пророчестве: «ДРУГИЕ НОВОСТИ с Востока и Севера
нарушителей данного сайта (" КорольСЕВЕР "= РОССИЯ). Зачем прокладывать
себе дорогу с большим гневом, чтобы убить ... Многие придут _ другом конце
(РОССИЯ) И не будет, чтобы кто-то (Справка Россия) _ "Ветхий Завет" -. Daniel
K '(11 ), 44-45._ "... (71) ... определяет ПОЛОЖЕНИЕ Бог Иегова НА СЕВЕРЕ ("
Псалмы, О. Е. (75), 6-7 "и" Псалмы, а не '(48), 2' ). Сей Царь правила и царем,
Иисуса Христа, квалифицируя в качестве символического "Sunrise (китайский)
или с востока (от« царь северный »России).("Новый Завет" Раскрытие JOHN,
Е.С. (16), 12). Господь говорит КОРОЛЬ (КИТАЯ 888) с Востока или заката
(«Ветхий Завет» - Исайяс, Н. С. (46), 10-11). Не тот только новости, и другие
силы УЩЕРБ АДРЕСА (из Китая) UP "царь северный" (Россия) ... ». _ STOP._

«Вот 200 млн (2 х 10000 х 10000) Китайская армия ПРОТИВ РОССИИ и других
стран планеты: (см." Апокалипсис "," Завета "," ГЛАВА IX (9), 13-18 почв »)
с ГЕНОЦИД 1/3 человека (7,5 млрд. долларов. х 1/3 = 2,5 МЛРД. людей всех
наций, Корея). "Апокалипсис" вот F '(6) 1-8, "4 Бога Китая - Шин - Сион - Синай -
Иегова - джедай - Сендай, ВОЗ геноцид 1/4 ЛЮДИ (7,5 млрд. X. 1/4 = 1,875
МЛРД. человек).Вот "Откровение, XIX (19), 11-21", ПО "геноцид других народов"
и всех детей и взрослых к русским 5 миллиардов долларов. Людей, IE 2/3
людей, то есть 625 000 000 ЛЮДИ завершения 5 миллиардов
долларов. ЛЮДИ. Вот иврите "Книги - Талмуд" и "Главный раввин
КОММЕНТАРИИ или Талмуд (книгу:« злейшими врагами народа "Жан BOYER)
от" Убийство 2/3 людей (евреев OFF ... И ... КИТАЙСКИЙ) ПОСЛЕДНИЕ великой
войны, а именно предстоящей третьей мировой войны 2012 - НАПАДЕНИЕ НА
НАЧАЛО "НАТО" против Сирии и IRAN._

Вот, "Ветхий Завет" Пророк "Иезекииль, Глава AL '(38), подпунктами 1 до 23, а в
главе AM' (39), подпунктами 1 до 29, S, ЧТО БОГ КИТАЯ Шин - Сион - Синай -
Иегова - Джедаи - Сендай - Иуда - Иуда в письменной форме ГОВОРИТ
запланировано "полный геноцид русских и москвичей, или" Россия "и" MESECH
"Москва" и что "китайцы пьют кровь русских UP, чтобы напиться крови, а
также Фейн далее до русских было достаточно ".(«Иезекииль, А. М. (39), 17-
20''). _

Вот аналогичная программа против греков и греческого происхождения В.С.
Phoenix и Палестины, в котором говорится, Бог ПИСЬМО КИТАЙСКОЙ - Сион -
Синай - Иегова - Сендай - джедай, и Иисус Христос (или = "Иегова спасает" ) "О
задница» в «Я» (9) Глава "КНИГА" сахар Пророк »,« Ветхий Завет ». _ STOP._
Мы знаем, что «КГБ» проводился анализ этой главе книги «США»: «будет Воля
Твоя», а аналитики «КГБ» не удалось сломить КОДТЕРМИНОЛОГИИ -
сВосход "= КИТАЙСКИЙ ПОТОМУ обманут неопределенный Богословскиеиден
тичности:« Восход = ON Иеговы и Иисуса Христа, КнигаБаруха: будет Воля
Твоя », И ЧТО" Эта книга против капиталистической Коммунистической Атеизм
СОЮЗА "с ПЕРВЫМ издание на английском языке в 1958 году, задолго
до распада« советского »1990._ STOP._

ТАМ, ГДЕ НЕ ЕВРЕИ аналитиков «КГБ», тем
самым развязал РЕЛИГИОЗНЫХ "СССР" от наивного дурака "Свидетели
Иеговы" России, который считал, , что "на востоке
" "Откровения"является Иегова ... И ... ИИСУС ХРИСТОС, ПРОТИВ
"СССР",достигли своих геополитических .G.H.REES аНАЛИЗАТОРЫ,
вы,предупреждает: «Если вы не уничтожена китайской армией, распустить"
Шанхайский пакт "И остановить любой обороне и торговле сотрудничества с
Китаем сейчас. _ STOP._

Сертификат слова "Король Юга" + "царь северный" КНИГА "Даниэль", "Ветхий
Завет" НЕТ СВЯЗИ С "США" и "Россия",
который касается "царства Селевкидов ГРЕКОВ "Сирия на северИзраиля, и«
царство греков "в ЕГИПЕТ юге Израиля. "США" и
"России" изобретением евреев главный
раввин Барух сатанистов Доджерс "США", который ведущих
и НЕ евреев евреями "США" И РОССИИ ВГЕНОЦИДА китайской
армии 200000. 000, "Come On Восход" Юпитербелый,
черный, желтый TRIBE евреев - Саксония - Монголияи др., Индонезия._STOP._
Таким образом, STOP, все контакты с Барух "США" икитайское правительство
и ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ВЫ НЕОСТАНОВИТЬ этих контактов, И ВЫ
БУДЕТЕ уничтожены В РОССИИ ИЕВРЕИ ВАШ 'США' и Европы,
а остальные планеты, вкитайской армии в третьей мировой войне или
китайский -. корейский«Армагеддон» _ STOP._

G.H.REES HQ, Афины
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ G.H.REES
Karageorgiou Ch. HR. ДЖОН
АНАЛИЗАТОР геостратегия G.H.REES
Elpidos 12 N.IONIA, Волос, Греция

STOP._

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΛΙΚIΑ

*ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ*


ΗΧΗΤΙΚΟ Ο.Ε.Α.:


http://oea-video.blogspot.de/2012/03/blog-post.html

  ------------------------------------------

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΑΝΔΡΑ ΤΩΝ Ο.Υ.Κ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ:Καλησπέρα, σε αυτό το δημοσίευμα θέλω να σας πώ ότι αυτός που απειλεί και βρίζει είναι ένας ΒΛΑΚΑΣ που μένει στην Κοζάνη και τον λένε Σταύρο Μπατιάνη। Υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του είναι ένας Βλάκας που όποιος τον αμφισβητήσει τον βρίζει το απειλεί και το παίζει κομάντος ενώ στην ουσία είναι μία κότα.
--------------------------------------------------

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ FACEBOOK ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ

O τυπος λεγεται Mπατιανης Σταυρος και μενει στην κοζανη η στην πτολεμαιδ
α εχει νοσηλευτει στο ψυχιατρειο πολλες φορες και δεν ειναι στρατιωτικος, δουλευε με συμβαση στον δημο απο οπου και τον εστειλαν γιατι δημιουργουσε ολο προβληματα.στον στρατο, υπηρετησε στους πεζοναυτες για μικρο χρονικο διαστημα καθως μετα τον εβγαλαν I-4 λογω ασταθειας και αγοραφοβειας με συνδρομο εμονων και ηταν καψιμιτζης και συγκεκριμενα βοηθος καψιμιτζη.ειναι βαρεμενος και τιποτα αλλο
Πέμπτη στις 2:41 μ.μ. · · 1
A......... τον μαρτιο περυσι ειχε ερθει στην λεσχη εφεδρων βατραχανθρωπον στο λιμανι της θεσσαλονικης να γραφτει και οταν του ζητησαμε το πτυχιο κτλ αρχισε να λεει οτι το εχασε οταν τον πυροβολησαν τουρκοι στο αγαθονησι καταλαβαν ολοι τι ειναι και μετα αρχισε να βριζει τον τσουβαλιασαν και τον εστειλαν ψυχιατρειο με εισαγγελικη παραγγελια.την μανα του την δερνει καθε μερα γιατι δνε βγαζει το εικονοστασι απο το σπιτι ,ο καλυτερος τροπος ειναι οποιος τον εχει φιλο τον σβηνει και οποιος ειναι φιλος φιλου κτλ του λες η τον σβηνεις η σε σβηνω εσενα απλα
Πέμπτη στις 2:43 μ.μ. · · 2
Α............. και για να ξερετε και κατι αλλο... λογω του τρελοχαρτου που εχει και των νοσηλειων του δεν τον αγγιζει ο νομος γιατι απαλασετε λογο βλακειας
Πέμπτη στις 2:48 μ।μ
------------------------------------------------------

http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2012/02/blog-post_6786.html

θα σας στείλω και άλλα αποδεικτικά για το σαλεμένο αυτό άτομο.
Η διεύθυνση του στο Facebook
Σταύρος Μπατιάνης (Steve Kozani)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000690367819


Steve Kozani
http://www.facebook.com/people/Steve-Kozani/100002907751450

Σταύρος Νίκος Μπαλιάνης (Κώδικας Ιχώρ)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001522504120

Mania Danger
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003471484248

Ο.E.A ΚΙΝΑΙΔΟΣ ΙΕΧΩΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣ
http://www.facebook.com/groups/326267900762214/members/


(Και στα 5 προφίλ είναι το ίδιο άρρωστο άτομο και ενδεχομένως να έχει κι αλλα profile στο facebook...)
(ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΣ ΣΤΗΜΕΝΗ ΚΥΠΑΤΖΗΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ 666 ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΚΛΠ http://www.facebook.com/profile.php?id=100003180364717
http://hellasmania.blogspot.com/2012/03/blog-post_29.html Ο "ελληνων ελευσις", αυτοαποκαλουμενος ως Μπατιανης, ειναι κοτα λυρατη η οποια εχει αλλαξει 15 ψευδονυμα και ξεστομιζει μονο ψεματα για να ψαρωνει πατριωτες। Μολις πριν με απειλησε με... μυνησεις ...διοτι ως κοτα και χεσμενος απο τον φοβο βαζει μπροστα το μασονικο προδοτικο νομικο συστημα με σκοπο να μας φοβερισει (ΓΕΛΩΣ) με τους μασονους εντολοδοχους του εισαγγελεις!!! Ολο λογια και ψευτονταιλικια και απειλες εναντιον πατριωτων ειναι αλλα την μαπα του φοβατε να την βγαλει.... και το ψευδονυμο παει συννεφο... )

--------------------------------

Καλημέρα σας, πιστεύω να έχετε λάβει μαζί με το E mail μου και τρεις φωτογραφίες που μία είναι ένα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και δύο που εικονίζεται αυτό το άθλιο υποκείμενο..
Δεν υπάρχει άτομο που να έχει εκφράσει την αντίρρηση του η την αμφιβολία του για το τι είναι αυτό το άτομο και να μην έχει βριστεί ανηλεώς.
Θα σας στείλω ηλεκτρονική συνομιλία με εμένα να δείτε πόσο ΑΛΗΤΑΡΑΣ είναι..

Ακόμα και στο ΚΕΟΑΧ που το έστειλαν ήταν καλοκαίρι ( τόσο κομάντος είναι γιατί το ΚΕΟΑΧ είναι μόνο για χειμερινή εκπαίδευση )
Παριστάνει ο ΒΛΑΚΑΣ τον Βατραχάνθρωπο τον Αλεξιπτωτιστή και τελικά δεν είναι τίποτα..

----------------------------------

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ:

ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΡΕ ΚΑΡΙΟΛΗ.ΘΑ ΣΑΣ ΘΑΨΩ ΜΟΥΝΟΣΚΥΛΑ.ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΜΑΣΑΩ ΕΓΩ ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ ΠΕΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΚΑΡΙΟΛΗ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΩ...ΣΑΝ ΕΣΑΣ ΜΟΥΝΟΠΑΝΑ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΑΩ 50-50.ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΟΥΛΑΣ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥΡΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ.ΟΠΟΙΟΣ ΘΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΠΟΥΣΤΡΑ.ΓΕΡΜΑΝΕ ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΟΥ

EΦΑΓΕΣ ΣΟΥΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ.ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ.ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΑ ΕΣΒΗΣΕ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Η ΟΜΑΔΑ.ΣΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΞΑΝΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΙ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΣΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΖΑΜΠΑ ΟΞΥΓΟΝΟ.ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΜΠΕΛΑ ΣΟΥ.ΣΤΟ ΛΕΩ.ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΟΕΑ ΚΑΙ ΠΟΥΤΣΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΧΗΡΩΜΕΝΗ ΜΥΝΗΣΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΑΛΘΕΙ ΕΝΤΕΛΜΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΩ ΜΕ ΤΟ ΗΧΙΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΦΕΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΠΑΣΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.ΣΟΥ ΛΕΩ.ΜΕ ΜΕΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΕ.ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΟΥ ΚΙΟΛΑΣ.ΘΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΕΓΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ.ΤΙ ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΞΕΣΚΙΣΩ

---------------------------------------------------------

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ... Ο ΓΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ .. ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΝ GAY ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ..)

(Δείτε σχόλιο του Σταυρου Μπατιάνη κάτω κάτω στο link)
http://www.pineza.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1328:eseis-tha-pisteyate-pote-oti-autes-oi-porno-fwto-anikoun-sthn-kalomoira&Itemid=210&tmpl=component&print=1

ΕΔΩ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΣΤΡΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ...
http://www.youtube.com/user/ESPM2DELUXE http://imageshack.us/f/651/mpatianisyoutube.jpg/

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗ...

Ο χρήστης ESPM2DELUXE σχολίασε:
(ΑΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΤΑΩ ΠΟΛΛΑ ΒΙΝΤΕΟ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------
(ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)
(μετά από έλεγχο που κάναμε μπαίνοντας πάλι στο κανάλι του (ESPM2DELUXE) http://www.youtube.com/user/ESPM2DELUXE κανάλι του ΑΛΗΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ μια ημερα μετά την παρούσα ανάρτηση διαπιστώσαμε ότι έχει μπει και έχει σβήσει το video clip τις αγαπημένης του τραγουδίστριας (Καλομοίρας) και όλα τα υπόλοιπα videos που είχε αναρτημένα ... Αλλα εμείς είχαμε προνοήσει και είχαμε κρατήσει αποδεικτικά στοιχεια φωτογραφία Print screen στο link εδώ ... http://imageshack.us/f/651/mpatianisyoutube.jpg/
---------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ (ESPM2DELUXE) ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΨΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ...

http://www.ruclip.com/video/LsnWcpl1L7Q/kala-na-pauoyn-oi-mpatsoi.html


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ...
ΚΟΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΓΑΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ 2000 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ???

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΑΦΙΕ ΤΙΣ ΓΑΔΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΠ ΕΥΠ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΣΟ ΤΟΥ BLOG ΤΟΥ ΤΡΕΛΑΡΑ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ hellasmania.blogspot.com) ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΙΣ Ο.E.A ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ...
ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ (ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝHΣ) ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥΣ ... ΑΛΛΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΤΟ ΞΕΧΝΑΝΕ ... Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ... ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ???
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣδημοσίευσε στονΕλλήνων Έλευσις
2 ώρες πριν
ΓΑΜΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΛΟΥΚΙ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ) ΤΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ ΠΟΡΝΗΣ Ο.Ε.Α. ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΛΗΚΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΗΤΕΥΣΕ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΤΙΜΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΣΑΣ ΟΡΘΑΝΟΙΧΤΟ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΜΟΥΝΟΠΑΝΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΛΕΣΒΟΠΑΡΤΟΥΖOΒΙΟ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ Ο I-4 ΤΡΕΛΟΣ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ...

ΕΙΔΕΣ ΠΩΣ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ ΕΣΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛE ΚΑΙ Ο ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΜΕΣΟ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙΣ ΣΤΗΝ Ο E A ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΕ (ΑΝΔΡΑ) ??? ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ (ΕΝΤΟΛΟΔΟTEΣ) ΣΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟ ΙΚΑΝΟ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙΣ Ο E A ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΝ MΠOYMEPANK ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ... ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΤΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ...

http://imageshack.us/f/819/81505552.jpg/

http://www.facebook.com/note.php?note_id=337689652930711

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΑΙΣΧΡΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΛΙΝΤΣΑΡΙΣΜΑ ....

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΚΟΠΕΛΑ ....
(Ελλήνων Έλευσις
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΕΣ ΜΑΛΑΚΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΑΜΟΚ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ BLOG ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΠΩΣ ΤΡΕΛΕΝΕΣΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΠΑΤΡΟΥΖΑ ΜΕ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 4 ΦΟΡΕΣ.ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΤΣΙ ΡΕ ΣΥ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ.ΜΟΝΟ 236.000 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΕΙΔΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ.ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΛΑ ΚΑΛΑ.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΛΥΦΤH ΤΙΣ ΚΥΠ ΕΥΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ...ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
http://perseysteam.blogspot.com/2009/05/blog-post_22.html

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α. ΕΝΑΝΤΙΟΝ Ο.Ε.Α.!
http://perseysteam.blogspot.com/2009/05/blog-post_9782.html
Σύνδεσμος
Ο ΑΛΛΟΣ Ο ΜΑΣΩΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. .... ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΕΚΙΑ: http://www.katohika.gr/2012/03/2012_27.html

YΓ.
Η ορολογία "ελευσις" που χρησιμοποιει αυτή η ομάδα είναι δανισμένη από την ΑΟΑ-ΟΤΟ Λονδίνου και τον Αλιστερ Κροουλυ που ειχε αφιερωσει την τελετουργία του και το τυπικο "Ελευσις" στα διαβρωμενα απο μογγολοεβραιους "Ελευσινια Μυστηρια"-Γαμηστήρια(Του ιωαννη φουρακη και τουλατου)

Aleister Crowley The Rites of Eleusis
http://hermetic.com/crowley/the-rites-of-eleusis/

Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΛΙΚIΑ

*ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ*


ΗΧΗΤΙΚΟ Ο.Ε.Α.:


http://oea-video.blogspot.de/2012/03/blog-post.html

  ------------------------------------------

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΑΝΔΡΑ ΤΩΝ Ο.Υ.Κ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ:Καλησπέρα, σε αυτό το δημοσίευμα θέλω να σας πώ ότι αυτός που απειλεί και βρίζει είναι ένας ΒΛΑΚΑΣ που μένει στην Κοζάνη και τον λένε Σταύρο Μπατιάνη। Υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του είναι ένας Βλάκας που όποιος τον αμφισβητήσει τον βρίζει το απειλεί και το παίζει κομάντος ενώ στην ουσία είναι μία κότα.
--------------------------------------------------

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ FACEBOOK ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ

O τυπος λεγεται Mπατιανης Σταυρος και μενει στην κοζανη η στην πτολεμαιδ
α εχει νοσηλευτει στο ψυχιατρειο πολλες φορες και δεν ειναι στρατιωτικος, δουλευε με συμβαση στον δημο απο οπου και τον εστειλαν γιατι δημιουργουσε ολο προβληματα.στον στρατο, υπηρετησε στους πεζοναυτες για μικρο χρονικο διαστημα καθως μετα τον εβγαλαν I-4 λογω ασταθειας και αγοραφοβειας με συνδρομο εμονων και ηταν καψιμιτζης και συγκεκριμενα βοηθος καψιμιτζη.ειναι βαρεμενος και τιποτα αλλο
Πέμπτη στις 2:41 μ.μ. · · 1
A......... τον μαρτιο περυσι ειχε ερθει στην λεσχη εφεδρων βατραχανθρωπον στο λιμανι της θεσσαλονικης να γραφτει και οταν του ζητησαμε το πτυχιο κτλ αρχισε να λεει οτι το εχασε οταν τον πυροβολησαν τουρκοι στο αγαθονησι καταλαβαν ολοι τι ειναι και μετα αρχισε να βριζει τον τσουβαλιασαν και τον εστειλαν ψυχιατρειο με εισαγγελικη παραγγελια.την μανα του την δερνει καθε μερα γιατι δνε βγαζει το εικονοστασι απο το σπιτι ,ο καλυτερος τροπος ειναι οποιος τον εχει φιλο τον σβηνει και οποιος ειναι φιλος φιλου κτλ του λες η τον σβηνεις η σε σβηνω εσενα απλα
Πέμπτη στις 2:43 μ.μ. · · 2
Α............. και για να ξερετε και κατι αλλο... λογω του τρελοχαρτου που εχει και των νοσηλειων του δεν τον αγγιζει ο νομος γιατι απαλασετε λογο βλακειας
Πέμπτη στις 2:48 μ।μ
------------------------------------------------------

http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2012/02/blog-post_6786.html

θα σας στείλω και άλλα αποδεικτικά για το σαλεμένο αυτό άτομο.
Η διεύθυνση του στο Facebook
Σταύρος Μπατιάνης (Steve Kozani)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000690367819


Steve Kozani
http://www.facebook.com/people/Steve-Kozani/100002907751450

Σταύρος Νίκος Μπαλιάνης (Κώδικας Ιχώρ)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001522504120

Mania Danger
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003471484248

Ο.E.A ΚΙΝΑΙΔΟΣ ΙΕΧΩΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣ
http://www.facebook.com/groups/326267900762214/members/


(Και στα 5 προφίλ είναι το ίδιο άρρωστο άτομο και ενδεχομένως να έχει κι αλλα profile στο facebook...)
(ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΣ ΣΤΗΜΕΝΗ ΚΥΠΑΤΖΗΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ 666 ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΚΛΠ http://www.facebook.com/profile.php?id=100003180364717
http://hellasmania.blogspot.com/2012/03/blog-post_29.html Ο "ελληνων ελευσις", αυτοαποκαλουμενος ως Μπατιανης, ειναι κοτα λυρατη η οποια εχει αλλαξει 15 ψευδονυμα και ξεστομιζει μονο ψεματα για να ψαρωνει πατριωτες। Μολις πριν με απειλησε με... μυνησεις ...διοτι ως κοτα και χεσμενος απο τον φοβο βαζει μπροστα το μασονικο προδοτικο νομικο συστημα με σκοπο να μας φοβερισει (ΓΕΛΩΣ) με τους μασονους εντολοδοχους του εισαγγελεις!!! Ολο λογια και ψευτονταιλικια και απειλες εναντιον πατριωτων ειναι αλλα την μαπα του φοβατε να την βγαλει.... και το ψευδονυμο παει συννεφο... )

--------------------------------

Καλημέρα σας, πιστεύω να έχετε λάβει μαζί με το E mail μου και τρεις φωτογραφίες που μία είναι ένα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και δύο που εικονίζεται αυτό το άθλιο υποκείμενο..
Δεν υπάρχει άτομο που να έχει εκφράσει την αντίρρηση του η την αμφιβολία του για το τι είναι αυτό το άτομο και να μην έχει βριστεί ανηλεώς.
Θα σας στείλω ηλεκτρονική συνομιλία με εμένα να δείτε πόσο ΑΛΗΤΑΡΑΣ είναι..

Ακόμα και στο ΚΕΟΑΧ που το έστειλαν ήταν καλοκαίρι ( τόσο κομάντος είναι γιατί το ΚΕΟΑΧ είναι μόνο για χειμερινή εκπαίδευση )
Παριστάνει ο ΒΛΑΚΑΣ τον Βατραχάνθρωπο τον Αλεξιπτωτιστή και τελικά δεν είναι τίποτα..

----------------------------------

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ:

ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΡΕ ΚΑΡΙΟΛΗ.ΘΑ ΣΑΣ ΘΑΨΩ ΜΟΥΝΟΣΚΥΛΑ.ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΜΑΣΑΩ ΕΓΩ ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ ΠΕΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΚΑΡΙΟΛΗ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΩ...ΣΑΝ ΕΣΑΣ ΜΟΥΝΟΠΑΝΑ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΑΩ 50-50.ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΟΥΛΑΣ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥΡΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ.ΟΠΟΙΟΣ ΘΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΠΟΥΣΤΡΑ.ΓΕΡΜΑΝΕ ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΟΥ

EΦΑΓΕΣ ΣΟΥΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ.ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ.ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΑ ΕΣΒΗΣΕ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Η ΟΜΑΔΑ.ΣΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΞΑΝΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΙ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΣΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΖΑΜΠΑ ΟΞΥΓΟΝΟ.ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΜΠΕΛΑ ΣΟΥ.ΣΤΟ ΛΕΩ.ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΟΕΑ ΚΑΙ ΠΟΥΤΣΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΧΗΡΩΜΕΝΗ ΜΥΝΗΣΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΑΛΘΕΙ ΕΝΤΕΛΜΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΩ ΜΕ ΤΟ ΗΧΙΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΦΕΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΠΑΣΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.ΣΟΥ ΛΕΩ.ΜΕ ΜΕΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΕ.ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΟΥ ΚΙΟΛΑΣ.ΘΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΕΓΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ.ΤΙ ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΞΕΣΚΙΣΩ

---------------------------------------------------------

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ... Ο ΓΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ .. ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΝ GAY ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ..)

(Δείτε σχόλιο του Σταυρου Μπατιάνη κάτω κάτω στο link)
http://www.pineza.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1328:eseis-tha-pisteyate-pote-oti-autes-oi-porno-fwto-anikoun-sthn-kalomoira&Itemid=210&tmpl=component&print=1

ΕΔΩ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΣΤΡΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ...
http://www.youtube.com/user/ESPM2DELUXE http://imageshack.us/f/651/mpatianisyoutube.jpg/

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗ...

Ο χρήστης ESPM2DELUXE σχολίασε:
(ΑΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΤΑΩ ΠΟΛΛΑ ΒΙΝΤΕΟ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------
(ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)
(μετά από έλεγχο που κάναμε μπαίνοντας πάλι στο κανάλι του (ESPM2DELUXE) http://www.youtube.com/user/ESPM2DELUXE κανάλι του ΑΛΗΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ μια ημερα μετά την παρούσα ανάρτηση διαπιστώσαμε ότι έχει μπει και έχει σβήσει το video clip τις αγαπημένης του τραγουδίστριας (Καλομοίρας) και όλα τα υπόλοιπα videos που είχε αναρτημένα ... Αλλα εμείς είχαμε προνοήσει και είχαμε κρατήσει αποδεικτικά στοιχεια φωτογραφία Print screen στο link εδώ ... http://imageshack.us/f/651/mpatianisyoutube.jpg/
---------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ (ESPM2DELUXE) ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΨΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ...

http://www.ruclip.com/video/LsnWcpl1L7Q/kala-na-pauoyn-oi-mpatsoi.html


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ...
ΚΟΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΓΑΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ 2000 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ???

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΑΦΙΕ ΤΙΣ ΓΑΔΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΠ ΕΥΠ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΣΟ ΤΟΥ BLOG ΤΟΥ ΤΡΕΛΑΡΑ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ hellasmania.blogspot.com) ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΙΣ Ο.E.A ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ...
ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ (ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝHΣ) ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥΣ ... ΑΛΛΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΤΟ ΞΕΧΝΑΝΕ ... Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ... ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ???
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣδημοσίευσε στονΕλλήνων Έλευσις
2 ώρες πριν
ΓΑΜΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΛΟΥΚΙ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ) ΤΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ ΠΟΡΝΗΣ Ο.Ε.Α. ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΛΗΚΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΗΤΕΥΣΕ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΤΙΜΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΣΑΣ ΟΡΘΑΝΟΙΧΤΟ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΜΟΥΝΟΠΑΝΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΛΕΣΒΟΠΑΡΤΟΥΖOΒΙΟ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ Ο I-4 ΤΡΕΛΟΣ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ...

ΕΙΔΕΣ ΠΩΣ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ ΕΣΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛE ΚΑΙ Ο ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΜΕΣΟ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙΣ ΣΤΗΝ Ο E A ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΕ (ΑΝΔΡΑ) ??? ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ (ΕΝΤΟΛΟΔΟTEΣ) ΣΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟ ΙΚΑΝΟ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙΣ Ο E A ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΝ MΠOYMEPANK ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ... ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΤΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ...

http://imageshack.us/f/819/81505552.jpg/

http://www.facebook.com/note.php?note_id=337689652930711

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΑΙΣΧΡΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΛΙΝΤΣΑΡΙΣΜΑ ....

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΚΟΠΕΛΑ ....
(Ελλήνων Έλευσις
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΕΣ ΜΑΛΑΚΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΑΜΟΚ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ BLOG ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΠΩΣ ΤΡΕΛΕΝΕΣΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΠΑΤΡΟΥΖΑ ΜΕ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 4 ΦΟΡΕΣ.ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΤΣΙ ΡΕ ΣΥ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ.ΜΟΝΟ 236.000 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΕΙΔΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ.ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΛΑ ΚΑΛΑ.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΛΥΦΤH ΤΙΣ ΚΥΠ ΕΥΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ...ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
http://perseysteam.blogspot.com/2009/05/blog-post_22.html

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α. ΕΝΑΝΤΙΟΝ Ο.Ε.Α.!
http://perseysteam.blogspot.com/2009/05/blog-post_9782.html
Σύνδεσμος
Ο ΑΛΛΟΣ Ο ΜΑΣΩΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. .... ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΕΚΙΑ: http://www.katohika.gr/2012/03/2012_27.html

YΓ.
Η ορολογία "ελευσις" που χρησιμοποιει αυτή η ομάδα είναι δανισμένη από την ΑΟΑ-ΟΤΟ Λονδίνου και τον Αλιστερ Κροουλυ που ειχε αφιερωσει την τελετουργία του και το τυπικο "Ελευσις" στα διαβρωμενα απο μογγολοεβραιους "Ελευσινια Μυστηρια"-Γαμηστήρια(Του ιωαννη φουρακη και τουλατου)

Aleister Crowley The Rites of Eleusis
http://hermetic.com/crowley/the-rites-of-eleusis/

Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΛΙΚIΑ

*ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ*


ΗΧΗΤΙΚΟ Ο.Ε.Α.:


http://oea-video.blogspot.de/2012/03/blog-post.html

  ------------------------------------------

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΑΝΔΡΑ ΤΩΝ Ο.Υ.Κ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ:Καλησπέρα, σε αυτό το δημοσίευμα θέλω να σας πώ ότι αυτός που απειλεί και βρίζει είναι ένας ΒΛΑΚΑΣ που μένει στην Κοζάνη και τον λένε Σταύρο Μπατιάνη। Υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του είναι ένας Βλάκας που όποιος τον αμφισβητήσει τον βρίζει το απειλεί και το παίζει κομάντος ενώ στην ουσία είναι μία κότα.
--------------------------------------------------

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ FACEBOOK ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ

O τυπος λεγεται Mπατιανης Σταυρος και μενει στην κοζανη η στην πτολεμαιδ
α εχει νοσηλευτει στο ψυχιατρειο πολλες φορες και δεν ειναι στρατιωτικος, δουλευε με συμβαση στον δημο απο οπου και τον εστειλαν γιατι δημιουργουσε ολο προβληματα.στον στρατο, υπηρετησε στους πεζοναυτες για μικρο χρονικο διαστημα καθως μετα τον εβγαλαν I-4 λογω ασταθειας και αγοραφοβειας με συνδρομο εμονων και ηταν καψιμιτζης και συγκεκριμενα βοηθος καψιμιτζη.ειναι βαρεμενος και τιποτα αλλο
Πέμπτη στις 2:41 μ.μ. · · 1
A......... τον μαρτιο περυσι ειχε ερθει στην λεσχη εφεδρων βατραχανθρωπον στο λιμανι της θεσσαλονικης να γραφτει και οταν του ζητησαμε το πτυχιο κτλ αρχισε να λεει οτι το εχασε οταν τον πυροβολησαν τουρκοι στο αγαθονησι καταλαβαν ολοι τι ειναι και μετα αρχισε να βριζει τον τσουβαλιασαν και τον εστειλαν ψυχιατρειο με εισαγγελικη παραγγελια.την μανα του την δερνει καθε μερα γιατι δνε βγαζει το εικονοστασι απο το σπιτι ,ο καλυτερος τροπος ειναι οποιος τον εχει φιλο τον σβηνει και οποιος ειναι φιλος φιλου κτλ του λες η τον σβηνεις η σε σβηνω εσενα απλα
Πέμπτη στις 2:43 μ.μ. · · 2
Α............. και για να ξερετε και κατι αλλο... λογω του τρελοχαρτου που εχει και των νοσηλειων του δεν τον αγγιζει ο νομος γιατι απαλασετε λογο βλακειας
Πέμπτη στις 2:48 μ।μ
------------------------------------------------------

http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2012/02/blog-post_6786.html

θα σας στείλω και άλλα αποδεικτικά για το σαλεμένο αυτό άτομο.
Η διεύθυνση του στο Facebook
Σταύρος Μπατιάνης (Steve Kozani)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000690367819


Steve Kozani
http://www.facebook.com/people/Steve-Kozani/100002907751450

Σταύρος Νίκος Μπαλιάνης (Κώδικας Ιχώρ)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001522504120

Mania Danger
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003471484248

Ο.E.A ΚΙΝΑΙΔΟΣ ΙΕΧΩΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣ
http://www.facebook.com/groups/326267900762214/members/


(Και στα 5 προφίλ είναι το ίδιο άρρωστο άτομο και ενδεχομένως να έχει κι αλλα profile στο facebook...)
(ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΣ ΣΤΗΜΕΝΗ ΚΥΠΑΤΖΗΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ 666 ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΚΛΠ http://www.facebook.com/profile.php?id=100003180364717
http://hellasmania.blogspot.com/2012/03/blog-post_29.html Ο "ελληνων ελευσις", αυτοαποκαλουμενος ως Μπατιανης, ειναι κοτα λυρατη η οποια εχει αλλαξει 15 ψευδονυμα και ξεστομιζει μονο ψεματα για να ψαρωνει πατριωτες। Μολις πριν με απειλησε με... μυνησεις ...διοτι ως κοτα και χεσμενος απο τον φοβο βαζει μπροστα το μασονικο προδοτικο νομικο συστημα με σκοπο να μας φοβερισει (ΓΕΛΩΣ) με τους μασονους εντολοδοχους του εισαγγελεις!!! Ολο λογια και ψευτονταιλικια και απειλες εναντιον πατριωτων ειναι αλλα την μαπα του φοβατε να την βγαλει.... και το ψευδονυμο παει συννεφο... )

--------------------------------

Καλημέρα σας, πιστεύω να έχετε λάβει μαζί με το E mail μου και τρεις φωτογραφίες που μία είναι ένα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και δύο που εικονίζεται αυτό το άθλιο υποκείμενο..
Δεν υπάρχει άτομο που να έχει εκφράσει την αντίρρηση του η την αμφιβολία του για το τι είναι αυτό το άτομο και να μην έχει βριστεί ανηλεώς.
Θα σας στείλω ηλεκτρονική συνομιλία με εμένα να δείτε πόσο ΑΛΗΤΑΡΑΣ είναι..

Ακόμα και στο ΚΕΟΑΧ που το έστειλαν ήταν καλοκαίρι ( τόσο κομάντος είναι γιατί το ΚΕΟΑΧ είναι μόνο για χειμερινή εκπαίδευση )
Παριστάνει ο ΒΛΑΚΑΣ τον Βατραχάνθρωπο τον Αλεξιπτωτιστή και τελικά δεν είναι τίποτα..

----------------------------------

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ:

ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΡΕ ΚΑΡΙΟΛΗ.ΘΑ ΣΑΣ ΘΑΨΩ ΜΟΥΝΟΣΚΥΛΑ.ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΜΑΣΑΩ ΕΓΩ ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ ΠΕΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΚΑΡΙΟΛΗ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΩ...ΣΑΝ ΕΣΑΣ ΜΟΥΝΟΠΑΝΑ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΑΩ 50-50.ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΟΥΛΑΣ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥΡΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ.ΟΠΟΙΟΣ ΘΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΠΟΥΣΤΡΑ.ΓΕΡΜΑΝΕ ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΣΟΥ

EΦΑΓΕΣ ΣΟΥΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ.ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ.ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΑ ΕΣΒΗΣΕ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Η ΟΜΑΔΑ.ΣΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΞΑΝΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΙ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΣΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΖΑΜΠΑ ΟΞΥΓΟΝΟ.ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΜΠΕΛΑ ΣΟΥ.ΣΤΟ ΛΕΩ.ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΟΕΑ ΚΑΙ ΠΟΥΤΣΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΧΗΡΩΜΕΝΗ ΜΥΝΗΣΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΑΛΘΕΙ ΕΝΤΕΛΜΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΕΔΩ ΜΕ ΤΟ ΗΧΙΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΦΕΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΠΑΣΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.ΣΟΥ ΛΕΩ.ΜΕ ΜΕΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΕ.ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΟΥ ΚΙΟΛΑΣ.ΘΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΕΓΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΓΚΕΣ.ΤΙ ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΡΧΙΔΙΑ.ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΞΕΣΚΙΣΩ

---------------------------------------------------------

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ... Ο ΓΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ .. ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΝ GAY ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ..)

(Δείτε σχόλιο του Σταυρου Μπατιάνη κάτω κάτω στο link)
http://www.pineza.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1328:eseis-tha-pisteyate-pote-oti-autes-oi-porno-fwto-anikoun-sthn-kalomoira&Itemid=210&tmpl=component&print=1

ΕΔΩ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΣΤΡΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ...
http://www.youtube.com/user/ESPM2DELUXE http://imageshack.us/f/651/mpatianisyoutube.jpg/

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΑΦΙΕΡΩΣΗ...

Ο χρήστης ESPM2DELUXE σχολίασε:
(ΑΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΤΑΩ ΠΟΛΛΑ ΒΙΝΤΕΟ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------
(ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)
(μετά από έλεγχο που κάναμε μπαίνοντας πάλι στο κανάλι του (ESPM2DELUXE) http://www.youtube.com/user/ESPM2DELUXE κανάλι του ΑΛΗΤΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ μια ημερα μετά την παρούσα ανάρτηση διαπιστώσαμε ότι έχει μπει και έχει σβήσει το video clip τις αγαπημένης του τραγουδίστριας (Καλομοίρας) και όλα τα υπόλοιπα videos που είχε αναρτημένα ... Αλλα εμείς είχαμε προνοήσει και είχαμε κρατήσει αποδεικτικά στοιχεια φωτογραφία Print screen στο link εδώ ... http://imageshack.us/f/651/mpatianisyoutube.jpg/
---------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ (ESPM2DELUXE) ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΨΕΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ...

http://www.ruclip.com/video/LsnWcpl1L7Q/kala-na-pauoyn-oi-mpatsoi.html


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ...
ΚΟΜΑΝΤΟ ΚΑΙ ΓΑΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ 2000 ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΙΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ???

ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΑΦΙΕ ΤΙΣ ΓΑΔΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΠ ΕΥΠ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΣΟ ΤΟΥ BLOG ΤΟΥ ΤΡΕΛΑΡΑ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ hellasmania.blogspot.com) ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΙΣ Ο.E.A ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ...
ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ (ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝHΣ) ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥΣ ... ΑΛΛΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΤΟ ΞΕΧΝΑΝΕ ... Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ... ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ???
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣδημοσίευσε στονΕλλήνων Έλευσις
2 ώρες πριν
ΓΑΜΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΛΟΥΚΙ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΦΤΥΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ) ΤΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ ΠΟΡΝΗΣ Ο.Ε.Α. ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΛΗΚΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΘΗΤΕΥΣΕ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΤΙΜΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΣΑΣ ΟΡΘΑΝΟΙΧΤΟ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΜΟΥΝΟΠΑΝΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΛΕΣΒΟΠΑΡΤΟΥΖOΒΙΟ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ Ο I-4 ΤΡΕΛΟΣ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ...

ΕΙΔΕΣ ΠΩΣ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ ΕΣΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛE ΚΑΙ Ο ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕΣ ΜΕΣΟ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙΣ ΣΤΗΝ Ο E A ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΕ (ΑΝΔΡΑ) ??? ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ (ΕΝΤΟΛΟΔΟTEΣ) ΣΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟ ΙΚΑΝΟ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙΣ Ο E A ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΝ MΠOYMEPANK ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΣΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ... ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΤΡΑΡΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ...

http://imageshack.us/f/819/81505552.jpg/

http://www.facebook.com/note.php?note_id=337689652930711

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΑΙΣΧΡΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΛΙΝΤΣΑΡΙΣΜΑ ....

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟ ΜΠΑΤΙΑΝΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ ΚΟΠΕΛΑ ....
(Ελλήνων Έλευσις
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΕΣ ΜΑΛΑΚΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΑΜΟΚ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ BLOG ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΠΩΣ ΤΡΕΛΕΝΕΣΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΠΑΤΡΟΥΖΑ ΜΕ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 4 ΦΟΡΕΣ.ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΤΣΙ ΡΕ ΣΥ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ.ΜΟΝΟ 236.000 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΕΙΔΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ.ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΛΑ ΚΑΛΑ.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ ΓΛΥΦΤH ΤΙΣ ΚΥΠ ΕΥΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ...ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
http://perseysteam.blogspot.com/2009/05/blog-post_22.html

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α. ΕΝΑΝΤΙΟΝ Ο.Ε.Α.!
http://perseysteam.blogspot.com/2009/05/blog-post_9782.html
Σύνδεσμος
Ο ΑΛΛΟΣ Ο ΜΑΣΩΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. .... ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΕΚΙΑ: http://www.katohika.gr/2012/03/2012_27.html

YΓ.
Η ορολογία "ελευσις" που χρησιμοποιει αυτή η ομάδα είναι δανισμένη από την ΑΟΑ-ΟΤΟ Λονδίνου και τον Αλιστερ Κροουλυ που ειχε αφιερωσει την τελετουργία του και το τυπικο "Ελευσις" στα διαβρωμενα απο μογγολοεβραιους "Ελευσινια Μυστηρια"-Γαμηστήρια(Του ιωαννη φουρακη και τουλατου)

Aleister Crowley The Rites of Eleusis
http://hermetic.com/crowley/the-rites-of-eleusis/

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Α.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Α. ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΡΟΣ «KGB-FSB» ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΚΑ «ΜΜΕ» ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ._

ΑΘΗΝΑΙ 25/3/2012._

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΚΥΡΙΟΙ, ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΣ, ΕΠΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΣΤΟΑΣ «HONG» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ – ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ – ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΝ – ZION – ΣΙΝΑ (CHINA) – JENTAIJEDI – ΣΕΝΤΑΪ – ΣΕΝΤΙ – JEDJEIDJUDE», ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ – ΜΑΥΡΩΝ – ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΩΝ (ΕΒΡΑΙΩΝ – ΣΑΞΟΝΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΥΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΡΩΣΙΑΣ) – ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΙΤΡΙΝΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ – ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ – ΚΛΠ), ΣΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ «ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ» (ARMAGEDDON) ΜΕΤΑ ΤΟ 2011._ STOP._

Η ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κου. ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κου. ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ «KGB-FSB», ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΣ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ «C.I.S.» ή «COMMONWEALTH OF IDEPENDENT STATES» ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ «U.S.S.R. – Ε.Σ.Σ.Δ.» ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» (SHANGHAI PACT), ΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ» ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΟΥ «ΝΑΤΟ» (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION), ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΣ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΠΩΣ Α/ΦΗ «SUKHOI 27 ΕΩΣ 35», ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ, ΤΟΡΠΙΛΕΣ ΥΠΟΗΧΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ («HYPER-SPELEOSIS PHENOMENON») , ΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΛΠ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΚΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ-ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΤΩΝ «ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ» ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΜΕ ΤΗΝ «HONG» ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ._ STOP._

ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΩΣ ΡΩΣΟ-ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΩΣ «ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΙ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟ-ΕΒΡΑΙΟΙ» ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΙΜΙΞΕΙΑ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ «ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ», ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ, ή ΩΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΩΝ ή ΩΣ ΔΟΛΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΟ-ΕΒΡΑΙΚΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»._ STOP._

ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ/2/2010 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΩΣΟ-ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΠΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΟΥΤΕ ΔΟΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΣΟ-ΕΒΡΑΙΩΝ ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ»: «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» (JEHOVAHS WITNESSES), ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ» (ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «YOUR WILL BE DONE») , ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ (11) ΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟ «Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ» («THE LATEST TIME»), ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 68 – 71. ΕΚΕΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΣ» ΣΑΣ ΒΑΡΟΥΧ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 323 – 325 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: «… ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ (ΡΩΣΙΑ), ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ; Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ – ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΕΝΤΑΪ – ΤΖΕΝΤΑΪ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟΥ ΜΕΝΤΙΟΥΜ «ΠΡΟΦΗΤΟΥ» ΔΑΝΙΗΛ) ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ Σ’ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ, ΘΑ ΤΑΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΟΝ (ΤΟΝ «ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» = ΡΩΣΙΑ). ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΘΥΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ …_ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ (ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ (ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ)._ «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» - ΔΑΝΙΗΛ ΙΑ’(11), 44-45._ «… (71) … ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΘΕΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ («ΨΑΛΜΟΙ, ΟΕ’ (75), 6-7» ΚΑΙ «ΨΑΛΜΟΙ, ΜΗ’ (48), 2»). ΑΥΤΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΩΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ (ΚΙΝΕΖΟΙ) ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ). («ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΣ’ (16), 12). Ο ΙΕΧΩΒΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ (ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 888) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ή ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ («ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» - ΗΣΑΪΑΣ, ΜΣ’(46), 10-11). ΩΣΤΕ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠ’ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ) ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ «ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» (ΡΩΣΙΑ)…»._ STOP._

«ΙΔΕ 200.000.000 (2 Χ 10.000 Χ 10.000) ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ (ΙΔΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» «ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’(9), ΕΔΑΦΙΑ 13-18»), ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ 1/3 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (7,5 ΔΙΣ. x 1/3 = 2,5 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΕΖΩΝΚΑΙ ΚΟΡΕΑΤΩΝ). ΙΔΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» ΣΤ’(6) 1-8, «4 ΙΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ – ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΙΕΧΩΒΑ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΣΕΝΤΑΪ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΤΟ 1/4 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (7,5 ΔΙΣ. x 1/4 = 1,875 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ). ΙΔΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΙΘ’(19), 11-21», ΔΙΑ ΤΗΝ «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΩΣ ΤΑ 5 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΗΤΟΙ 625.000.000 ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 5 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΙΔΕ ΕΒΡΑΙΚΗ «ΒΙΒΛΟ – ΤΑΛΜΟΥΔ», ΚΑΙ «ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ABRAVANEL ή ABRAVANAEL ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ (ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» ΤΟΥ JEAN BOYER) ΔΙΑ ΤΗΝ «ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 2/3 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΕΚΤΟΣ … ΕΒΡΑΙΩΝ …ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΩΝ) ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 2012, - ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΑΞΟΝΙΚΟΥ «ΝΑΤΟ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΡΑΝ._
ΙΔΕ «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ «ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗ’(38), ΕΔΑΦΙΑ 1 ΕΩΣ 23, ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΘ’(39), ΕΔΑΦΙΑ 1 ΕΩΣ 29, ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΙΕΧΩΒΑ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΣΕΝΤΑΪ –
JUDE – ΙΟΥΔΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ «ΠΛΗΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΒΙΤΩΝ ή «ΡΩΣ» ΚΑΙ «ΜΕΣΕΧ» ΜΟΣΧΑΣ», ΚΑΙ ΟΤΙ «ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΘΑ ΠΙΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΘΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΙΜΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΧΟΡΤΑΣΟΥΝ». («ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΛΘ’(39), 17-20’’)._
ΙΔΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΣΕ ΓΡΑΠΤΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΙΕΧΩΒΑ – ΣΕΝΤΑΪ – ΤΖΕΝΤΑΪ, ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ή ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΣ «ΓΙΑΧΟΣΟΥΒΑ» = «Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΩΖΕΙ») Ο «ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΠΩΛΟΥ ΟΝΟΥ», ΣΤΟ «Θ’(9) ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ» «ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ»._
STOP._

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η «KGB» ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΧΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ»: «YOUR WILL BE DONE», ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΗΣ «KGB» ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞ – ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ» = ΚΙΝΕΖΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ = ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΟΥΧ: YOUR WILL BE DONE», ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΟΤΙ «ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΕΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ», ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟ 1958, ΗΤΟΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΣΣΔ» ΤΟ 1990._ STOP._

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΗΣ «KGB», ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΞΑΠΟΛΥΘΕΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΣΣΔ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΡΩΣΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΟΤΙ «ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ» ΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ», ΕΙΝΑΙ Ο …ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο …ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΗΣ «ΕΣΣΔ», ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ: «ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΤΩΡΑ ._ STOP._

ΒΕΒΑΙΩΣ, ΟΙ ΟΡΟΙ «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» + «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΑΝΙΗΛ» «ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ «ΗΠΑ» ΚΑΙ «ΡΩΣΙΑ», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ» ΣΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΙ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ «ΗΠΑ» ΚΑΙ «ΡΩΣΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 200.000.000, «ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ» ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ, ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ, ΤΗΝ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ ΕΒΡΑΙΩΝ – ΣΑΞΟΝΩΝ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΟΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ – ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ – ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΗΣΙΩΝ._ STOP._

ΟΘΕΝ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΘΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ή ΚΙΝΕΖΙΚΟ – ΚΟΡΕΑΤΙΚΟ «ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ»._ STOP._

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Ο.Ε.Α., ΑΘΗΝΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο.Ε.Α.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙΔΟΣ 12, Ν.ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΕΛΛΑΣ

STOP._


ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ 2009 - 2012

Αξιότιμε κ.Λεβέντη,

Ως ιστολόγιο "ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ" σας αποστέλουμε τα παρακάτω στοιχεία για να τα μελετήσετε και να κατανοήσετε το βάθος του οικονομικού εγκλήματος - κακουργήματος που διαπράχτηκε εναντίον της Ελλάδος τα τελευταία τρία χρόνια για να τα γνωστοποιήσετε στον ελληνικό λαό που πρέπει να πράξει τα δέοντα. ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΤΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

ΑΡΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Ο προδότης Βελόπουλος, αφού πρώτα τον Απρίλιο-Μάϊο 2010, μαζί με τους λοιπούς βουλευτές του "ΛΑ.Ο.Σ." και του "ΠΑΣΟΚ" παρέδωσε-πρόδοσε την ελληνική εθνική κυριαρχία και το ελληνικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, (σημείωση:
ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΣΥΛΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.), σήμερα ο Βελόπουλος αναίσχυντα πουλάει βιβλία στην τελεόραση με τίτλο: "Η επόμενη μέρα" και περιεχόμενο την ..."πατριωτική" εκμετάλευση των ελληνικών πετρελαίων και φυσικού αερίου αξίας 70 τρις Ευρώ, ήτοι 70.000 δις Ευρώ, τα οποία αυτός, το λοιπό "ΛΑ.Ο.Σ.", και το προδοτικό ΠΑΣΟΚ εκπώλησαν έναντι 107 δις Ευρώ του "Κουρέματος" του PSI, ητοι 70.000/107 = 650 φορές φθηνότερα από την κανονική τους τιμή!!!
Δια να τελέσουν την ως άνω "προδοσία της χώρας" οι προδότες αρχηγοί-υπουργοί-βουλευτές του "ΠΑΣΟΚ" και του "ΛΑ.Ο.Σ." συμφώνησαν συνωμοτικώς να διογκώσουν ψευδώς το έλλειμα της Ελλάδος του 2009 από το πραγματικό 6% επί του ΑΕΠ εις το πλαστό 12.7% στις 4/10/09 και εις το πλαστό 13.6% στις 1/4/10, ώστε ο Γεωργάκης να συμφωνήσει με τον Στρος Καν την κατοχή της Ελλάδος από το "ΔΝΤ" και από την λοιπή Τρόικα (ΕΕ + ΕΚΤ) με επιτόκια δανεισμού της Ελλάδος: το βασικό 3% της γερμανίας συν 18% των "Spreads 1800 μονάδων" = 21% διακρατικού δανεισμού Ελλάδος(!!!) έναντι 3% έως 6% άλλων κρατών,
ενώ ξένες τράπεζες έδιδαν στην Ελλάδα δάνεια με επιτόκιο "τοκογλυφικό" 6% και ενώ η Ρωσία έκανε στην Ελλάδα πέντε φορές προτάσεις για δανεισμό με επιτόκιο 3%, και με παράλληλη εξόρυξη των ελληνικών πετρελαίων αιγαίου με ποσοστά Ρωσίας - Ελλάδος 50% - 50%.
Ο προδότης της ελλάδος Γεωργάκης Παπανδρέου, σε συνομωσία με τους άλλους προδότες του ΛΑ.Ο.Σ. (και με την συνωμοτική σιωπή-απραξία και της υπόλοιπης Βουλής-Αβουλίας) αρνήθηκαν ΚΑΙ τα δάνεια των δυτικών τραπεζών με επιτόκιο 6%, ΚΑΙ τις Ρωσικές προτάσεις με επιτόκιο 3%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δανείζεται το 2010 και το 2011 με καταστροφικά επιτόκια 3% + 18% = 21%, και το ελληνικό δημόσιο χρέος, από 99% επί του ΑΕΠ το 2008 και 115% του ΑΕΠ το 2009, να φτάσει το 133% του ΑΕΠ το 2010, και 145% του ΑΕΠ το 2011, με συνεχή γεωμετρική αύξηση του Δημόσιου Χρέους και ελλείματος έως την ολική κατάσχεση - κατοχή της Ελλάδος και την ολική διάλυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τελεσθείσα το 2012, 21/2/2012, με την υπογραφή του "Μνημονίου 2" και της "Δανειακής Συμβάσεως 2" 21/3/2012.
Το πραγματικό 6% ελλειμα επι του ΑΕΠ το 2009, ήταν ήδη διπλάσιο του "ορίου 3%" των χωρών της "Ευρωπαικής Ένωσης" και ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ από τις Βρυξέλες ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ διότι κανένα κράτος της "ΕΕ" δεν είχε έλλειμα μικρότερο του 5% και 6%.
Όταν όμως ο πολιτικός απατεώνας και υπονομευτής της Ελλάδος Γεωργάκης Παπανδρέου, ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες το πλαστό έλλειμα 12.7% επί του "ΑΕΠ" Ελλάδος, ήτοι τετραπλάσιο του επιτρεπόμενου 3% της "ΕΕ", τότε ο συμπαιγνιακός πρόεδρος του "EURO-GROUP" Ζαν Κλωντ Γιουνγκερ πήρε από τον Παπανδρέου την ως άνω προσχεδιασμένη στημένη συμπαιγνιακή "πάσα" του πλαστού - ψευδούς ελλείματος του 12.7% επί του ΑΕΠ και στις 19/10/2009, διεμήνυσε στην Αθήνα και στους συμπαιγνιακούς οίκους Fitch, Standard+Poor's, Moody's, ότι "το παιχνίδι είχε τελειώσει για την Ελλάδα", με αποτέλεσμα τα καταστροφικά τοκογλυφικά "Πρόστιμα Επιτοκίων" ή "Spreads" για δανεισμό προς την Ελλάδα με επιτόκιο 21+% και δημόσιο χρέος 2012, το ληστρικό:

110 δις Ευρώ του Μνημονίου Α'
+130 δις Ευρώ του Μνημονίου Β'
+206 Δις Ευρώ προς PSI με "κούρεμα" 53.5%
+115 Δις Ευρώ Επερχόμενο Μνημόνιο Γ'
= 561 Δις Ευρώ - Μείον 107 Δις Ευρώ "Κούρεμα" = 454 Δις Ευρώ Πληρωτέο από Ελλάδα.

Δηλαδή από Δημόσιο Χρέος 264 Δις Ευρώ στο τέλος του 2009, συμφώνως με "Έκθεση 10/110" του "ΔΝΤ" της 5ης Μαϊου 2010, Σελίς 125, λόγω των προδοσιών του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑ.Ο.Σ. του Βελόπουλου, το δημόσιο χρέος Ελλάδος ανήλθε για το 2012 στα 454 Δις Ευρώ, και δια ταύτα η Τροϊκα σχεδιάζει την επιβολή Γ' Μνημονίου στην Ελλάδα εντός του 2012 δια την χρέωση στην Ελλάδα πρόσθετων ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ελληνικών ομολόγων ύψους 115 Δις Ευρώ.
Από τα 264 Δις Ευρώ του 2009 έως τα 561 Δις προ PSI είναι 297, δηλαδή περίπου 300 δις Ευρώ !!!, άρα είναι αυταπόδεικτο ότι επειδή η Ελλάδα, με παρόντες ρυθμούς δανεισμού έως 2011, συμφώνως με "Ναυτεμπορική" 26/7/2010, Σελίς 1, έπρεπε στο τέλος του 2012 να έχει Δημόσιο Χρέος 340 Δις Ευρώ και όχι 561 Δις Ευρώ, ήτοι 561-340 = 221 Δις ΛΙΓΟΤΕΡΑ από τα ληστρικά 561 Δις Ευρώ, και 454 - 340 = 114 Δις ΛΙΓΟΤΕΡΑ από τα ληστρικά 454 Δις Ευρώ.
Επομένως το PSI ή "Κούρεμα" των 107 Δις Ευρώ ως "ΔΩΡΟ" του Ευρωπαϊκού Ταμείου "EFSF" προς την Ελλάδα από τα χρέη των Ελληνικών ομολόγων των 206 Δις Ευρώ, είναι μια ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΑΠΑΤΗ, διότι από το ληστρικό-καταχρηστικό-τοκογλυφικό πλεόνασμα χρέους των 221 Δις Ευρω, άρα ακόμη και με το "Κούρεμα" των 107 Δις Ευρώ του "PSI", η Τρόϊκα κλέβει από την Ελλάδα ανύπαρκτο Ελληνικό χρέος 221 - 107 = 114 Δις Ευρώ, τα οποία μοιράστηκαν ως κλοπιμαία στους ελληνες προδότες καταχραστές των "ελληνικών" κυβερνήσεων και στους απατεώνες καταχραστές της Τρόϊκας και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.
Επομένως γνωστοποίηστε όλα τα ανωτέρω στον ελληνικό λάο για να πράξουν τα δέοντα, διότι τα προδοτικά ληστρικά υποκείμενα της Βουλής, τα οποία γνωρίζουν λεπτομερώς και καλύτερα από εμάς όλα τα ανωτέρω οικονομικά εγκλήματα εναντίον της Ελλάδας, αλλά "Ποιούν την νήσσαν", διότι όλοι τους γλείφουν και τρώνε από τα κλοπιμαία των 114 δις Ευρώ, ενώ τα παιδιά των Ελλήνων λιποθυμούν από πείνα στα ελληνικά παγωμένα σχολεία λόγω ελλείψεως καυσίμων.
Επομένως γνωστοποίηστε όλα τα ανωτέρω στον ελληνικό λάο για να πράξουν τα δέοντα και εναντίον των εισαγγελέων των ανώτατων ελληνικών δικαστηρίων, αρείου πάγου, συμβουλίου επικρατείας, ελεγκτικού συνεδρίου, και ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, διότι δεν ασκούν ούτε ποινικό έλεγχο, ούτε οικονομικό έλεγχο στα 300 προδοτικά υποκείμενα της Βουλής, όπως έχουν το νόμιμο και συνταγματικό καθήκον.
Επομένως γνωστοποίηστε όλα τα ανωτέρω στον ελληνικό λάο για να πράξουν τα δέοντα και εναντίον των μεγαλοδημοσιογράφων, αρχισυντακτών, και ιδιοκτητών - διευθυντών των τηλεοπτικών καναλιών και εφημερίδων αθηνών, οι οποίοι γνωρίζουν όλα τα ανωτέρω από συναδέλφους τους Οικονομικών Εφημερίδων, αλλά όλοι έχουν κάνει άτυπη "συμφωνία σιωπής - OMERTA" εις βάρος της Αλήθειας και της Υπάρξεως της Ελλάδας.

ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 33 ΕΩΣ 58 ΕΝΘΕΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΘΙΓΕΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥΣ, ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ "4+ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/4.html

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ "4+ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 186 ΣΕΛΙΔΩΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣΤΑ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ PDF
https://rapidshare.com/files/2371222139/VOYAGER-A.pdf

--------------------------

το Voyager εισερχεται στην "ζωνη αποτελμάτωσης" για να ...αποτελματωθεί...(ΓΕΛΩΣ!)

ΙΔΕ LINK:
http://www.theregister.co.uk/2011/12/06/voyager_edge_interstellar_space/

Η Ο.Ε.Α. ΓΝΩΡΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΝΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΫΦΗ-ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΡΙΝ, ΟΤΑΝ Η ΝΑΣΑ ΕΙΧΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ..
ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΥ Η ΝΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕ ΔΕΙΛΑ - ΔΕΙΛΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ "ΦΥΣΑΛΙΔΑ" ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΩΡΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ VOYAGER 1 ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩ ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.. ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ... ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΟΫΦΗ ΛΕΕΙ Η Ο.Ε.Α.

έτος 1998
"Η Ο.Ε.Α. έχει απορρίψει ως ψευδή την ερμηνεία "Λευκοφρύδη - Κατράκη - Ε", διότι (αυτή η ερμηνεία) αναφέρεται σε ευθύγραμμη πτήση από πλανήτη Γη προς πλανήτη Μ' Λαγού. Η ευθύγραμμη πτήση είναι αδύνατη στο έξω διάστημα λόγω των νετρονιακών σφαιρικών μανδύων στερεουφής των αστρικών συστημάτων, οι οποίοι αφήνουν διεξόδους ή "οπές" διελεύσεως μόνον στους "βόρειους" και "νότιους" πόλους τους. Αυτό είναι ακόμα άγνωστο για τους αστροφυσικούς της ΝΑΣΑ, οι οποίοι θα το διαπιστώσουν όταν επιχειρήσουν (δεν θα προλάβουν... ) να κάνουν διαστρικές πτήσεις σε άλλα ηλιακά συστήματα."και εξηγεί παρακάτω ότι ο μόνος τρόπος διαφυγής από το ηλ.σύστημα είναι να μπει το σκάφος στον κάθετο άξονα και να περάσει από τους πόλους.. Οποιαδήποτε ευθύγραμμη πτήση αποτυχαίνει διότι χτυπά στην στερεουφή αραιάς (αόρατης) ύλης β'διαστάσεως!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΕΛΛΗΝ & ΧΑΟΣ:

Η ζωνη τωρα που περναει τωρα το voyager τη λενε "ζωνη αποτελματωσης" οπου οπως γραφουν τα σωματιδια του "ηλιακου ανεμου" δεν ειναι πλεον σταθερα, και μαλλον ειναι χαωδη, και περισσοτερο αρχιζουν να επικρατουν λεει ανεμος σωματιδιων απο τον γενικοτερο γαλαξια που φυσαει κοντρα στην πορεία του voyager...

μιλανε καθαρα για Φουσκα - Φυσαλιδα (bubble) δηλαδη περιβλημα του ηλιακου συστηματος αλλα δεν δειχνουν πουθενα να περιμενουν οτι θα εχει προβλημα να την διαπερασει το voyager..δηλαδη ειναι σχεδον απολυτα σιγουροι οτι το voyager θα περασει..

Εχουν επισημανει και αλλα περιεργα σε αυτες τις ζωνες οπως ζωνες απο τεραστιες μαγνητικές φουσκες - φυσαλιδες - "σαπουναδες" τεραστιων διαστασεων... βέβαια εμείς γελάμε με τις αστειες περιγραφες που δινουν οι επιστημονες του κατεστημένου αφου δεν γνωριζουν οτι ολα αυτα ειναι ο προπομπος της νετρονιακης στερεοϋφης που μας αποκαλυψε η ο.ε.α.

επισης εχουμε και το προηγουμενο που παρατηρηθηκε με το αλλο το σκαφος το pioneer που και αυτα παει να βγει απο το ηλιακο συστημα και το οποιο μετα το 2004 αρχισε να επιβραδυνεται ...οχι πολυ .αλλα αρκετα ωστε να κουφανει τελειως τους επιστημονες...ψαχνουν να βρουν ικανοποιητικη εξηγηση αλλα δεν μπορουνε..

Tο voyager βρισκεται σε αποσταση 119 αστρονομικες μοναδες A.U. αυτη τη στιγμη που μιλαμε..

Each spacecraft has now crossed the edge of the solar system, known as termination shock, where the outbound solar wind collides with inbound energetic particles from interstellar space. The termination shock surrounds the solar system and encloses a bubble called the heliosphere.

τι αλλο λενε πιο πάνω:

Κάθε σκαφος που παει να βγει απο το ηλιακο συστημα τωρα περνάει το ακρο του ηλιακού συστηματος, γνωστο ως τερματικο σοκ, οπου ο εξερχομενος ηλιακος ανεμος συγκρουεται με εισερχομενα ενεργητικα σωματιδια απο το μεσοαστρικο διαστημα. Το τερματικο σοκ περικλυει το ηλιακο συστημα και περιβαλει μια φυσαλιδα που ονομαζεται ηλιοσφαιρα...

ΙΔΕ LINK:
http://voyager.jpl.nasa.gov/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ VOYAGER 1 & 2 ΑΠΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΓΗ. (ΣΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ A.U., 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ =~ 150.000.000 ΧΛΜ)

Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ